Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História podniku
Budovy, zastávky
História linkového vedenia
Späť
Hosted by Pantheon Technologies

Hlohovec - história podniku

Posledná aktualizácia: 11. 1. 2004

Mestská doprava v Hlohovci vznikla ako v mnohých iných menších slovenských mestách najmä pre potrebu dopravy pracovníkov do veľkých závodov z obytných štvrtí a železničnej (resp. autobusovej) stanice. V Hlohovci sa takýmito podnikmi stali Drôtovňa a Slovakofarma, ktoré sú situované na východnej strane mesta po obidvoch stranách železničnej trate Leopoldov - Zbehy. Tie sú síce v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, obytná a kultúrna zástavba sa však budovala najmä v západnej časti mesta, kam sa sústredila aj panelová výstavba bytov.

V rokoch 1963 až 1992 patrila prevádzkáreň ČSAD v Hlohovci pod DZ 814 Trnava (dopravný závod), ktorý patril pod ČSAD, n. p. Bratislava (krajský podnik).

Pri delení jednotlivých závodov SAD vznikol samostatný podnik SAD Hlohovec, š. p., ktorý mal v roku 1999 celkový počet pracovníkov 97, z toho vodičov bolo 56. Počet autobusov v roku 1999 podľa [9] bol 34.

Od roku 2000 sa opäť zmenilo členenie podnikov SAD, pričom sa už pripravovala ich privatizácia. Podnik SAD Hlohovec prešiel pod SAD Trnava, š. p. ako odštepný závod. V roku 2002 bol podnik SAD Trnava sprivatizovaný a pretransformoval sa na akciovú spoločnosť.

Od jesene 2003 (určite už 28. 11. 2003) je zmenená organizačná štruktúra SAD Trnava, a.s., pretože sa z odštepného závodu Hlohovec (skratka "OZ") stalo stredisko Hlohovec (skratka "str.").

***

Zdroje informácií:

 [9] KRATOCHVÍL, L.: 50 rokov verejnej autobusovej dopravy v regióne západného Slovenska. Združenie verejných autobusových dopravcov, 1999
 [a] Vlastné poznámky autorov týchto stránok a prispievateľov
* * *

Text : Ing. Marko Engler


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík