Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História
Prehľad vozidiel
Zoznam vozidiel
Fotografie
Diskusné fórum
Trasy liniek
Cestovné poriadky
Prepravný poriadok
Kontakt na DP
Autori stránok
Zdroje informácií
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

Autori a zdroje


Autori podstránok o MHD v Bratislave:

Ľubomír Mészáros
Michal Jajcaj
Mário Kováč
Tomáš Samko


Autori ďalej ďakujú:
Ing. Pavlovi Polákovi, Ing. Jánovi Horníkovi, Petrovi Plunárovi a Petrovi Hrončekovi
a ďaľším, za mnohé užitočné informácie.Použitá literatúra a pramene:

JURIKA, Ľ., ŠESTINA, V. a kol: 100 rokov električiek v Bratislave, Alfa konti, s. r. o., Bratislava 1995

LOSOS, L. a kol.: Atlas tramvají, Nadas, Praha 1981

KRÁL, M., Doc. Ing. HABARDA, D.: 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, Dopravný podnik a. s., Bratislava 1995

MESTSKÁ RADA BRATISLAVA.: Bratislava, Dari verlag Berlin, Berlín, 1928

KRÁL, M.: 70 rokov autobusovej dopravy v Bratislave, Dopravný podnik Bratislava a. s., Bratislava 1997

LINERT, S.: Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy (2. vydanie), Dopravní podnik hl. města Prahy a. s., Praha 2002

HORNÍK, J.: 90 rokov trolejbusovej dopravy v Bratislave, Dopravný podnik Bratislava a. s., Bratislava 1999

HOLUB, L., VYCHODIL, P., ČERMÁK, J.: Atlas trolejbusů


Spracované údaje získané z archívov DPB a. s.


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík