Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Vývoj tratí
Späť
Hosted by Pantheon Technologies

Stručná história dopravného podniku v Bratislave

Koncom 19. storočia dopravu v Bratislave zabezpečovali fiakre. Prvým pokusom o zavedenie mestskej hromadnej dopravy osôb v Bratislave bola snaha o výstavbu konskej železnice z roku 1881. Zostalo však len pri plánoch - Bratislava si na mestskú dopravu musela počkať až do roku 1893. Vtedy sa vedenie mesta dohodlo s Ing. Alexandrom Wernerom, ktorý spolupracoval s budapeštianskou firmou GANZ, o vybudovaní elektrickej železnice. Výstavba mestskej železnice začala v máji a už 1. augusta 1895 sa uskutočnili prvé skúšobné jazdy. Električka začala pre verejnosť premávať dňa 27. 8. 1895 v poludňajších hodinách. Spoločnosť prevádzkujúca dopravu na trati mala názov "Pozsonyi városi villámos vasut", čo v preklade znamená "Bratislavská mestská elektrická železnica".

Spoločnosť sa v prvých rokoch rozvíjala a úspešne sa budovali nové električkové trate. Dňa 2. 5. 1913 vypukol v priestoroch prvej drevenej vozovne požiar, pri ktorom zhorela nielen budova, ale tiež niekoľko vozidiel. Spoločnosť však bola poistená. V roku 1914 bola uzatvorená dohoda o spoločnom užívaní časti trate so spoločnosťou POHÉV. Bohužiaľ, v tomto roku začala aj 1. svetová vojna. Táto veľmi ťažko postihla dopravnú spoločnosť, najmä stratou personálu, ale aj nedostatkom koľajiva a ostatného materiálu. Následná povojnová situácia bola veľmi kritická - trate boli opotrebované a vozidlá neudržiavané. V roku 1922 bol názov spoločnosti zmenený na "Bratislavská elektrická účastinárska spoločnosť" (BEÚS). Spoločnosť však nestíhala odstraňovať všetky nedostatky, riešilo sa len to, čo bolo nevyhnutné pre udržanie prevádzky. Nakoľko nebolo isté, či mesto podnik odkúpi alebo nie, spoločnosť neinvestovala. Nakoniec vedenie mesta zmluvu z roku 1894 predĺžilo, investovalo do spoločnosti a zaviazalo ju spomínané nedostatky čo najskôr odstrániť, pokračovať v zdvojkoľajňovaní tratí a tiež postaviť novú električkovú trať do Karlovej Vsi. Po podpísaní dohody s mestom sa začala rozsiahla rekonštrukcia tratí aj vozidiel.

Dlhší čas sa tiež rodil plán doplnenia mestského dopravného systému o ďalší prvok - autobus. Plán sa stal skutočnosťou 10. 5. 1927, kedy bola slávnostne otvorená prevádzka prvej autobusovej linky s označením "M". Prvý rok existencie autobusovej dopravy v Bratsilave možno nazvať "experimentálnym". Toto obdobie sa vyznačovalo najmä hľadaním optimálnych trás pre autobusové linky. Autobus sa v Bratislave čoskoro stal plnohodnotným dopravným prostriedkom. Hlavnou výhodou bola nízka zriaďovacia cena a väčšia operatívnosť.

Začiatkom 30-tych rokov nastala hospodárska kríza. Vedenie podniku sa preto pokúšalo nájsť spôsoby na zníženie prevádzkových nákladov a už v roku 1932 uvažovalo o nahradení benzínu v autobusoch alternatívnym palivom.

Významným miľníkom v histórii bratislavskej dopravy bol rok 1939, kedy prišlo k obsadeniu územia republiky nemeckými vojskami a následnému rozdeleniu Československa - začala sa 2. svetová vojna. Ešte v roku 1939 sa kvôli nemeckému príkazu musela prakticky "zo dňa na deň" upraviť ľavostranná cestná premávka na pravostrannú. Na električkách sa vďaka ich obojsmernosti nemuseli vykonávať prakticky žiadne úpravy. Pre autobusovú dopravu však táto zmena znamenala nutnosť premiestniť dvere, resp. vstupné otvory autobusov z ľavej bočnice na pravú.

V roku 1941 sa konečne podarilo zaviesť aj trolejbusovú dopravu, o zavedení ktorej podnik uvažoval už od roku 1937.

Po skončení vojny bol podnik riadený dočasnou národnú správu. Táto situácia trvala do roku 1949, kedy vznikli "Dopravné závody Bratislava", ktoré prevzali majetok Bratislavskej elektrickej úcastinárskej spoločnosti. Po prevzatí podniku štátom sa tento začal výrazne rozvíjať a rozširovať svoju pôsobnosť, avšak aj tento rozvoj zaostával za rozvojom mesta.

Administratívne sa v roku 1953 vytvoril "Dopravný podnik mesta Bratislava", ktorý bol v roku 1987 zmenený na "Dopravné podniky hl. mesta SSR Bratislavy, koncernový podnik", a po dvoch rokoch, v júli 1989 na "Dopravný podnik Bratislava, š. p.". V roku 1994 sa podnik pretransformoval na akciovú spoločnosť, ktorej jediným akcionárom sa stalo mesto Bratislava. Podnik odolal niekoľkým pokusom o privatizáciu, odštepilo sa však z neho niekoľko menších, väčšinou pomerne ziskových podnikov. Ide o dnešné firmy Recar, a. s., ELZA, a. s. a Zájazdy Bratislava, s. r. o.


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík