Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

História
Cestovné poriadky
Tarifa
Schéma tratí
Fotografie
Prehľad vozidiel
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies





História Tatranských elektrických železníc

posledná aktualizácia: 7. 12. 2004

Predchodcom tatranskej električky bol elektrobus. Ten začal svoju prevádzku 2. augusta 1904. Išlo o na tú dobu veľmi pokrokové vozidlá, ktoré boli označené číslami 1, 2 a 3 a každé malo kapacitu 20 ľudí. Vyrobila ich Drážďanská firma Stoll. Trať trolejbusu viedla z Popradu cez Veľký Slavkov do Starého Smokovca a prešiel ju za hodinu a štvrť. Tatranské trolejbusy boli jednými z prvých elektricky napájaných vozidiel na území bývalého Rakúsko - Uhorska. Prevádzka bola ukončená v roku 1906.

S projektovaním električky sa začalo v roku 1906, kedy bol schválený projekt. V roku 1908 vznikla akciová spoločnosť Tatrafuredi erdeki villamos vasut (T.V.V). Urýchlene sa začalo s výstavbou. Trať bola uvedená do prevádzky 20. decembra 1908. Napájanie na 550V zabezpečovala vodná elektráreň vo Veľkej, ktorá vznikla prestavbou vodného mlyna. Pre krytie špičkovej spotreby sa používala akumulátorová batéria o kapacite 85Ah. Prvá trať viedla z Popradu do Starého Smokovca (13,6 km). Električka prekonala túto vzdialenosť za cca. 50 minút. Vedenie bolo stavané ako retazovkové, nekompenzované. Kvôli problémom s blúdivými prúdmi museli trať už v roku 1910 rekonštruovať. Ďalšou významnou udalosťou bolo sprevádzkovanie trate Tatranská Lomnica - Štrbské Pleso. Úsek Tatranská Lomnica - Tatranská Polianka bol sprevádzkovaný ako prvý. Neskôr bol sprevádzkovaný aj úsek Tatranská Polianka - Štrbské Pleso. Celá trať bola uvedená do prevádzky v roku 1912. Spolu s dostavbou tratí sa zmenilo aj napájacie napätie z 650 na 1650V jednosmerných. To zabezpečila novopostavená parná elektráreň v Poprade. Starším vozňom sa montovala nová výzbroj. Pôvodne sa uvažovalo o ďaľšom rozširovaní, ale tomu zabránila prvá svetová vojna. V roku 1922 trať zmenila majiteľa a na rozširovanie sa zabudlo.

Druhá svetová vojna vážne tatranskú elektrickú dráhu nepoznačila. 22. decembra 1948 bola tatranská elektrická dráha znárodnená (12. októbra 1948 bola priradená k sieti ČSD). Trate, trakčné vedenie aj vozidlá boli po druhej svetovej vojne v katastrofálnom technickom stave z dôvodu zanedbanej údržby. Po skončení druhej svetovej vojny sa odstavili obe elektrárne a trat sa napojila na verejnú sieť.

V roku 1964 sa začala generálna oprava trakčného vedenia na úseku Starý Smokovec - Tatranská Polianka. Boli opravené aj najkritickejšie miesta koľajového zvršku. Zároveň sa kompletne upravilo trakčné vedenie na kompenzované, reťazovkové. V druhej polovici 60. - tych rokov minulého storočia sa rozhodlo o tom, že TEŽ sa stanú nosným systémom tatranskej dopravy. Preto sa mierne rekonštruovali trate (rekonštrukcia sa skončila v roku 1970), vybudovalo sa nové depo v Poprade, doriešilo sa energetické zabezpečenie, predĺžili sa nástupištia všetkých zastávok, aby sa mohla prevádzkovať súprava zložená z dvoch jednotiek radu 420.

V rokoch 1983 - 1986 sa uskutočnila úplná prestavba zvršku s použitím novej konštrukcie zvršku a koľajníc S 49. Týmto sa vytvorili podmienky pre bezpečnú prevádzku. Neskôr bola trať TEŽ presmerovaná cez Veľký Slavkov a zaúsťuje sa mimoúrovňovo do železničnej stanice Poprad - Tatry. Stanica Poprad - Tatry sa tak stala spoločnou pre trať Bratislava - Košice a trať TEŽ.

Poslednou väčšou úpravou na trati TEŽ bolo prispôsobenie trate na prevádzku nových elektrických jednotiek radu 425. Upravené boli niektoré nástupištia a oblúky.


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík