Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Všeobecné informácie
 
Bratislava
Košice
Liberec
Most - Litvínov
Olomouc
Považská Bystrica
Praha
Všeobecné informácie
 
Vysoké Tatry
Trenčianske Teplice
Všeobecné informácie
 
Bardejov
Brezno
Čadca
Dolný Kubín
Galanta
Hlohovec
Humenné
Ilava
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Martin - Vrútky
Michalovce
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Poprad
Považská Bystrica
Prievidza - Bojnice
Púchov
Rimavská Sobota
Ružomberok
Senica
Skalica
Spišská Nová Ves
Šahy
Šaľa
Topoľčany
Trenčín
Trnava
Vráble
Zlaté Moravce
ZvolenPowered by Gentoo Linux
Propagačné materiály

  ČKD TATRA - KT8D5

Autor: -
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Propagačné materiály
Počet strán: 6
Hodnotenie: 3 hviezdičiek

Stručný popis: Propagačný materiál výrobcu o električkách typu KT8D5
Výťah: Materiál obsahuje základný technický popis a peknú fotografickú dokumentáciu vozidla. Chýba však popis brzdných charakteristík.
  ČKD TATRA - T3R

Autor: -
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Propagačné materiály
Počet strán: 4
Hodnotenie: 3 hviezdičiek

Stručný popis: Propagačný materiál o električke typu T3R
Výťah: Električka je pekne fotograficky zdokumentovaná, chýbajú informácie o prejazdoch oblúkmi.
  ČKD TATRA - T6A5

Vydavateľ: ČKD Trakce
Autor: -
Farebnosť: Čiastočne farebná
Zaradenie: Propagačné materiály
Počet strán: 6
Hodnotenie: 3 hviezdičiek

Stručný popis: propagačný materiál o električke typu T6A5
Výťah: Električka je v materiáli pekne fotograficky zdokumentovaná, chýba popis brzdných charakteristík vozidla.
Komplexne modernizovaná električka K2R Komplexne modernizovaná električka K2R

Vydavateľ: PARS DMN, s.r.o., Šumperk
Autor: -
Farebnosť: Farebná
Zaradenie: Propagačné materiály
Počet strán: 4
Hodnotenie: 3 hviezdičiek

Stručný popis: Propagačný materiál o električkách K2R
Výťah: Materiál obsahuje zaujímavú fotografickú dokumentáciu modernizovaného vozidla typu K2R. V texte je stručne popísaný rozsah modernizácie.
ŠKODA - modernizácia električky T3 ŠKODA - modernizácia električky T3

ISBN: -
Vydavateľ: ŠKODA
Autor: -
Farebnosť: Farebná
Zaradenie: Propagačné materiály
Počet strán: 4
Hodnotenie: 3 hviezdičiek

Stručný popis: propagačný materiál o modernizácii električiek typu T3
Výťah: Fotografická dokumentácia vozidla je menej rozsiahla, v materiáli je uvedený graf spotreby energie. Popis vozidla neobsahuje informácie o jazdných vlastnostiach vozidla (prejazd oblúkmi a pod.)
ŠKODA - modernizácia vozidiel metra typu 81-71 ŠKODA - modernizácia vozidiel metra typu 81-71

Vydavateľ: ŠKODA
Autor: -
Farebnosť: Farebná
Zaradenie: Propagačné materiály
Počet strán: 4
Hodnotenie: 3 hviezdičiek

Stručný popis: propagačný materiál o modernizácii vozidiel pražského metra typu 81-71
Výťah: Modernizácia vozidiel je fotograficky zdokumentovaná, text materiálu je zameraný na rozsah modernizácie so stručným zhrnutím hlavných prínosov modernizácie.
Škoda-Inekon - nízkopodlažná asynchrónna električka Škoda-Inekon - nízkopodlažná asynchrónna električka

ISBN: -
Vydavateľ: Škoda-Inekon
Rok vydania: 2000
Autor: -
Farebnosť: Čiernobiela
Zaradenie: Propagačné materiály
Počet strán: 4
Hodnotenie: 3 hviezdičiek

Stručný popis: Propagačný materiál o nízkopodlažnej električke Škoda-Inekon v anglickom jazyku
Výťah: Pekná fotografická dokumentácia električky, chýba však náčrt vozidla a popis jazdných vlastností (brzdné charakteristiky, prejazdy oblúkmi).

(c) 2000-2016, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Ján Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík